Tôi giấu đói nghèo sau lưng
Đến lớp giảng về sự giàu có của đất nước mình

Em giấu hiền hoà đằng sau mái tóc
Tìm đến lọc lừa đo cơm trước mặt

Bạn giấu sự thật dưới đáy tâm hồn
Viết những câu thơ tình cho các cô hàng xén

Mẹ giấu tuổi già dưới chiếc nón lá
Tảo tần đi sớm về khuya

Còn ai giấu trái tim
Dưới chiếc ghế đang ngồi!


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992