Em xưa theo tiếng nhạn
Bay về cõi trời xa
Ta xưa nghe tiếng thú
Rớt lại giữa giang hà

Tình xưa đôi cánh mỏng
Chở không trọn oan khiên
Gặp nhau mùa bão tố
Xa nhau mưa cuồng điên

Trái tim ta bé nhỏ
Không chứa hết nỗi sầu
Một đời ta nghèo khó
Chẳng ấm tình em đâu

Năm năm rồi mười năm
Ta qua cõi phù sinh
Ngổn ngang chuyện hư ảo
Em qua cõi phù sinh
Đã bao lần thay áo?

Bẽ bàng cánh nhạn xưa
Lạc loài tiếng thú cũ
Em xưa giờ thiếu phụ
Ta vẫn hoài gió mưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]