94.11
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2005 19:06

路上

脛臂雖然被緊綁,
滿山鳥語與花香。
自由覽賞無人禁,
賴此征途減寂涼。

 

Lộ thượng

Hĩnh tí tuy nhiên bị khẩn bang
Mãn sơn điểu ngữ dữ hoa hương
Tự do lãm thưởng vô nhân cấm
Lại thử chinh đồ giảm tịch lương.

 

Dịch nghĩa

Mặc dù chân tay bị trói chặt,
Nhưng đầy núi chim hót và hoa thơm;
Tự do thưởng ngoạn, không ai cấm được,
Nhờ thế, đường xa cũng bớt quạnh hiu.


Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Mặc dù bị trói chân tay,
Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;
Vui say, ai cấm ta đừng,
Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
73.57
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Dẫu trói chân tay đến ngặt nghèo,
Khắp rừng hương ngát với chim kêu;
Tự do thưởng ngoạn, ai ngăn được,
Cô quạnh đường xa, vợi ít nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.60
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Trên đường

Tuy đã chân tay đều chói chặt
Chim vang núi rừng gió đầy hương
Tự nhiên thưởng lãm không ai cấm
Ta đi thế cũng bớt dặm trường.

Sống mê sảng, Tâm bất an.
32.33
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Dẫu rằng bị trói tay chân
Hoa thơm khắp núi, chim ngân vang đồi
Nào ai cấm nổi ta vui
Đường xa bớt được mấy hồi quạnh hiu…


Nguồn: Nhật ký trong tù (thơ song ngữ Việt - Tày), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
43.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Đức Anh

Chân tay bị trói, không sao!
Núi rừng chim rộn, ngạt ngào hương hoa
Ta say, ai cấm được ta?
Đường xa cũng bớt mịt mờ quạnh hiu.

25.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời