Dưới đây là các bài dịch của Dương Đức Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thế lộ nan (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Gian nan trèo khắp non cao ngất,
Đường phẳng ngờ đâu mà chật vật.
Đụng cọp non cao, cọp chẳng vồ;
Gặp người đường phẳng, người liền bắt.

Ta là đại biểu nhân dân Việt,
Định đến Trung Hoa gặp yếu nhân.
Đất phẳng không dưng gây sóng gió,
Phải làm ‘‘khách quý’’ chốn tù giam.

Ta lòng thẳng thắn, thật thà,
Vậy mà lại bị nghi là Hán gian.
Xử thế vốn chẳng dễ dàng,
Bây giờ xử thế lại càng khó khăn.

Ảnh đại diện

Tù lương (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Hằng bữa được bát cơm gạo đỏ,
Không muối nêm, không có rau, canh;
Cơm đem đến mới đủ ăn,
Không đem, bụng đói kêu tràn mẹ cha.

Ảnh đại diện

Vãn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Cơm xong, trời ngả tà dương,
Nơi nơi nhạc rộn, vang lừng tiếng ca.
Tĩnh Tây ngục tối mịt mờ,
Hàn lâm nhạc viện hỏi là đây chăng?

Ảnh đại diện

Vô đề (I) (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Thân thể ở trong ngục,
Tinh thần ở ngoài ngục;
Muốn thành sự nghiệp to,
Chí ta không khuất phục.

Ảnh đại diện

Đề Tống gia tướng quân miếu thi (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Nhân dân tự chủ, lẽ thường
Nguỵ Hồ lọ những tang thương mà bày.

Ảnh đại diện

Khai quyển (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Già này vốn chẳng hay thơ
Nhân vì trong ngục ngồi trơ cũng hoài
Ngâm nga cho vợi ngày dài
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do.

Ảnh đại diện

Toàn dân cảo dược tiến (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Toàn dân hãy tiến lên
Cờ đỏ dựng trăm miền
Cộng sản hoá nông nghiệp
Đó là thuở ấm yên.

Ảnh đại diện

Vô đề (III) (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Ba năm rượu bỏ, thuốc cai,
Không đau ốm mới là đời ông tiên,
Mừng Nam thắng lớn nhiều phen,
Bốn mùa cả bốn xuân liền một năm.

Ảnh đại diện

Cận Long Châu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Ba mươi dặm cách Long Châu
Rền vang đại bác, ào ào máy bay
Nhân dân ta dũng cảm thay,
Dẹp thù, dựng nước có ngày thành công!

Ảnh đại diện

Tặng Võ công (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Qua nghìn dặm, cụ tìm tôi
Xiết bao tình cảm một lời chứa chan
Vẹn tròn hiếu nghĩa thờ dân
Thờ non sông cũng vẹn phần đức trung
Nghe tin cụ đến, tôi mừng
Cụ về, tôi lại nhớ nhung dường nào
Chỉ xin tặng cụ một câu:
“Ắt là kháng chiến đồng bào thành công”.

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối