Dưới đây là các bài dịch của Dương Đức Anh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bệnh trọng (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Trời Hoa mới, cảm phen nóng lanh,
Đất Việt xưa, xót cảnh bể dâu;
Trong tù mắc bệnh, khổ bao!
Thay vì phải khóc, nghêu ngao hát hoài.

Ảnh đại diện

Thướng sơn (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Hăm tư tháng sáu là ngày:
Ta lên đến ngọn núi này ung dung
Ngẩng đầu, cận ánh dương hồng
Bên bờ con suối, mai buông một nhành.

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Trăng rằm vành vạnh tháng giêng
Xuân sông, xuân nước tiếp liền trời xuân
Nơi sương thẳm, luận việc quân
Khuya về, thuyền bỗng ngập tràn ánh trăng.

Ảnh đại diện

Bán lộ đáp thuyền phó Ung (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Đáp thuyền xuôi tới Ung Ninh
Trên giàn như xử giảo hình: chân treo
Xóm sông tấp nập làm sao!
Giữa dòng, lướt nhẹ thuyền câu bác chài.

Ảnh đại diện

Trưng binh gia quyến (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Chàng đi, âm tín bặt vô
Chốn buồng the, thiếp bơ vơ ôm sầu
Quan trên thương cảnh thanh u
Nên mời thiếp tạm ở tù cho vui.

Ảnh đại diện

Lộ thượng (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Chân tay bị trói, không sao!
Núi rừng chim rộn, ngạt ngào hương hoa
Ta say, ai cấm được ta?
Đường xa cũng bớt mịt mờ quạnh hiu.

Ảnh đại diện

Thuỵ bất trước (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Canh một tiếp đến canh hai
Canh hai đã hết, lại dời canh ba
Băn khoăn, ngủ được chăng là
Lơ mơ canh bốn, gà gà canh năm
Chợp đi lát, ngả lưng nằm
Mộng hồn quanh quẩn sao năm cánh vàng.

Ảnh đại diện

Vãn cảnh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Bông hoa hồng nở rồi tàn
Nở, tàn đâu có chứa chan tình nào
Hương hoa bay thấu ngục lao
Kể tù nhân nỗi lo âu bất bình.

Ảnh đại diện

Lai Tân (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Ngục trưởng đánh bạc thay nghề
Giải người, cảnh trưởng lăm le giật tiền
Chong đèn, huyện trưởng việc liền
Lai Tân, cuộc sống bình yên xưa rày.

Ảnh đại diện

Mộ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Dương Đức Anh

Rừng cây lãng đãng chim về
Tầng không mây lẻ trôi đi lững lờ
Cô em xóm núi xay ngô
Ngô vừa xay hết, ánh lò ngời lên.

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]