Mây tan núi Khể thấy cao thêm
Hồ Kính gió im, sóng tự nhiên
Đừng nói hương thơm xuân đã hết
Thử ra hồ hái ấu và sen

tửu tận tình do tại