28/05/2022 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc
採蓮曲

Tác giả: Hạ Tri Chương - 賀知章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 10:09

 

Nguyên tác

稽山罷霧郁嵯峨,
鏡水無風也自波。
莫言春度芳菲盡,
別有中流採芰荷。

Phiên âm

Khể[1] sơn bãi vụ uất tha nga,
Kính[2] thuỷ vô phong dã tự ba.
Mạc ngôn xuân độ phương phi tận,
Biệt hữu trung lưu thái kỵ hà.

Dịch nghĩa

Mây mù tan hết, núi Khể thấy cao vòi vọi,
Nước hồ Kính không có gió cũng tự nổi sóng.
Đừng có nói rằng hương xuân thơm tho đã hết,
Đặc biệt là khi trên hồ đặng hái ấu và hái sen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây tan núi Khể thấy cao thêm
Hồ Kính gió im, sóng tự nhiên
Đừng nói hương thơm xuân đã hết
Thử ra hồ hái ấu và sen
[1] Núi nay thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.
[2] Hồ gần núi Khể.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Tri Chương » Thái liên khúc