回鄉偶書其二

離別家鄉歲月多,
近來人事半消磨。
惟有門前鏡湖水,
春風不改舊時波。

 

Hồi hương ngẫu thư kỳ 2

Ly biệt gia hương tuế nguyệt đa,
Cận lai nhân sự bán tiêu ma.
Duy hữu môn tiền Kính hồ thuỷ,
Xuân phong bất cải cựu thời ba.

 

Dịch nghĩa

Xa cách quê nhà đã nhiều năm tháng,
Gần đây xóm làng con người nửa đã thay đổi mất.
Duy chỉ có Kính hồ ở trước cửa,
Gió xuân về vẫn không thay đổi con sóng xưa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Quê nhà xa cách đã bao thu,
Nhân sự gần đây đã xác xơ.
Riêng có Kính hồ bày trước cửa,
Gió Xuân không đổi sóng thời xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Xa quê năm tháng lâu rồi,
Viễc đời ngẫm lại đã nhiều tả tơi.
Chỉ riêng hồ Kính cổng ngoài,
Gió xuân không đổi sóng thời xa xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
63.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Năm tháng xa nhà chắc đã lâu
Bạn bè mất nửa, nửa về đâu
Hồ Gương trước cửa lung linh nước
Gió chẳng làm thay gợn sóng sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
84.12
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Quê nhà xa cách tháng năm
Bạn bè thưa thớt biệt tăm phương trời
Mặt Hồ Gương trước ngõ soi
Gió xuân chắc chẳng đổi đời sóng xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
73.71
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đã mấy năm dài biệt cố hương,
Người nay đã chịu lắm tang thương.
Gió xuân chẳng đổi làn sóng cũ,
Hững hờ trước cửa nước hồ Gương.

44.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Xa cách quê nhà bao tháng năm
Gần đây người cũ khuyết đôi phần
Chỉ còn hồ Kính in thềm cửa
Làn sóng xưa đùa với gió xuân.

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Quê nhà cách biệt bao thu
Người xưa mòn nửa, bây giờ tìm đâu?
Còn chăng hồ Kính mặt chau
Gió xuân chẳng đổi được màu sóng xưa.

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Xa quê biết mấy tháng năm.
Sự đời mòn mỏi làng gần xóm xa.
Kính hồ duy trước cửa nhà,
Gió xuân chẳng đổi sóng già thưở xưa!

75.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên Minh

Bao năm xa cách chốn quê nhà,
Thôn xóm tiêu điều thêm xót xa.
Chỉ có Kính hồ còn trước cửa,
Sóng đùa cùng với gió xuân qua.

54.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Quê nhà năm tháng đã cách xa,
Đời người gạn lại lắm phôi pha,
Duy có kính hồ ngoài khung cửa,
Gió xuân vẫn thổi lớp sóng xưa.

63.33
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối