採蓮

西湖選勝足迡留,
正喜荷花托碧流。
葉底魚遊盘走汞,
房中蜂探子塗髹。
綠雲紅雨迷歸棹,
水淨風香引去舟。
萬頃琉璃開世界,
金臺九品占從頭。

 

Thái liên

Tây hồ tuyển thắng túc nê lưu,
Chính hỷ hà hoa thác bích lưu.
Diệp để ngư du bàn tẩu hống,
Phòng trung phong thám tử đồ hưu.
Lục vân hồng vũ mê quy trạo,
Thuỷ tịnh phong hương dẫn khứ chu.
Vạn khoảnh lưu ly khai thế giới,
Kim đài cửu phẩm chiếm tòng đầu.

 

Dịch nghĩa

Hồ Tây được chọn là cảnh đẹp nổi tiếng đã lâu
Vui nhất là lúc hoa sen nổi giữa dòng nước biếc chảy
Cá bơi giỡn dưới lá xoè ra thuỷ ngân lóng lánh
Trong gương sen ong vào thăm những hạt màu đỏ thắm
Mây biếc mưa hồng mờ mịt mái chèo trở về
Nước trong gió thơm dẫn thuyền đi qua
Muôn khoảnh long lanh mở ra một thế giới
Chín phẩm đài vàng đứng hàng đầu


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, số 7 (150), 2018

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tây Hồ danh thắng tiếng lâu nay
Vùi lúc hoa sen nước biếc lay
Dưới lá cá bơi dòng bạc chảy
Trong gương ong ghé hạt hồng đầy
Chèo mê mưa thắm mây xanh biếc
Thuyền ruổi dòng trong gió ngát hây
Thế giới long lanh ngời vạn khoảnh
Đài vàng chín phẩm nhất là đây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồ Tây cảnh đẹp tiếng lâu nay,
Vui nhất hoa sen nước biếc bày.
Cá giỡn lá xoè dòng lóng lánh
Gương sen hạt thắm ong thăm đầy.
Mưa hồng mây biếc thuyền mờ mịt.
Nước sạch gió thơm mái dẫn bay.
Muôn khoảnh long lanh ra thế giới,
Đài vàng chín phẩm nhất hàng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời