晚春

誰収春色將歸去?
慢綠妖紅半不存。
榆莢只能隨柳絮,
等閑撩亂走空園。

 

Vãn xuân

Thuỳ thâu xuân sắc tương quy khứ?
Mạn lục yêu hồng bán bất tồn.
Du giáp chỉ năng tuỳ liễu nhứ,
Đẳng nhàn liêu loạn tẩu không viên.

 

Dịch nghĩa

Ai thu hết sắc xuân đem về đâu mất?
Muôn vẻ hồng lục yêu kiều, nay một nửa cũng chẳng còn.
Trái du chỉ có thể theo cùng bông liễu,
Cùng nhởn nhơ bay loạn để lại vườn không.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai đem xuân sắc đi đâu hết?
Hồng lục yêu kiều nửa chẳng còn.
Tơ liễu trái du theo gió thổi,
Nhởn nhơ bay loạn bỏ không vườn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ai thu xuân sắc mang về mất
Xanh đỏ yêu kiều nửa chỉ còn
Quả du chỉ nên theo bông liễu
Lúc nhàn bay loạn khắp vườn không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Hạ

Ai mang xuân cất đâu rồi
Sắc xanh hồng cũng lạc trôi chẳng còn
Gió đưa bông liễu về non
Quả du cũng bỏ vườn mòn cõi không.

15.00
Trả lời