27/06/2022 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn xuân
晚春

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2020 09:46

 

Nguyên tác

誰収春色將歸去?
慢綠妖紅半不存。
榆莢只能隨柳絮,
等閑撩亂走空園。

Phiên âm

Thuỳ thâu xuân sắc tương quy khứ?
Mạn lục yêu hồng bán bất tồn.
Du giáp chỉ năng tuỳ liễu nhứ,
Đẳng nhàn liêu loạn tẩu không viên.

Dịch nghĩa

Ai thu hết sắc xuân đem về đâu mất?
Muôn vẻ hồng lục yêu kiều, nay một nửa cũng chẳng còn.
Trái du chỉ có thể theo cùng bông liễu,
Cùng nhởn nhơ bay loạn để lại vườn không.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ai đem xuân sắc đi đâu hết?
Hồng lục yêu kiều nửa chẳng còn.
Tơ liễu trái du theo gió thổi,
Nhởn nhơ bay loạn bỏ không vườn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Vãn xuân