都下無懮館小樓春盡旅懷

病眼逢書不敢開,
春泥謝客亦無來。
更無短計消長日,
且繞欄杆一百回。

 

Đô hạ vô ưu quán tiểu lâu xuân tận lữ hoài

Bệnh nhãn phùng thư bất cảm khai,
Xuân nê tạ khách diệc vô lai.
Cánh vô đoản kế tiêu trường nhật,
Thả nhiễu lan can nhất bách hồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giang Phu

Mắt đau nhìn sách đọc sao xong
Từ tạ khách rồi, yến vắng không
Muốn rút ngày dài khôn thế được
Trước hiên lui tới đủ trăm vòng


Nguồn: Đường thi trích diễm/ NXB Long Giang, 1949.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt đau gặp sách dám nhìn đâu
Tạ khách bùn xuân vắng bóng người
Chẳng biết cách nào qua hết buổi
Trăm vòng lui tới trước hiên thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời