眾仙同日詠霓裳

人本天仙謫,
霓裳詠最工。
清平三疊弄,
雅頌一般同。
珊樹森蓬島,
銀簧徹蕊宮。
前身香案吏,
回首碧沙籠。
此曲宜天上,
雲人在月中。
青霄音仔細,
碧落韻丁東。
玉筍班初接,
瑤池臺亦終。
登瀛原有分,
瓊珮向玲瓏。

 

Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường

Nhân bản thiên tiên trích,
Nghê thường vịnh tối công.
Thanh bình tam điệp lộng,
Nhã Tụng nhất ban đồng.
San thụ sâm Bồng Đảo,
Ngân hoàng triệt Nhị cung.
Tiền thân hương án lại,
Hồi thủ bích sa lung.
Thử khúc nghi thiên thượng,
Vân nhân tại nguyệt trung.
Thanh tiêu âm tử tế,
Bích lạc vận đinh đông.
Ngọc duẩn ban sơ tiếp,
Dao Trì đài diệc chung.
Đăng Doanh nguyên hữu phận,
Quỳnh bội hướng linh lung.


Tiêu đề lấy từ thơ của Lý Thương Ẩn: "Tằng ký Đại La thiên thượng sự, Chúng tiên đồng nhật vịnh nghê thường" (Từng nhớ chuyện trên trời Đại La, Các tiên cùng hát khúc "Nghê thường").

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Người vốn tiên giáng thế
Nghê thường một khúc thông
Ba điệu thanh bình lặp
Nhã Tụng đáng so cùng
San hô đầy Bồng Đảo
Tre ngà khắp Nhị cung
Tiền thân quan thờ cúng
Quay đầu lụa thơ lồng
Khúc tựa từ trời xuống
Người mây rõ bóng trăng
Thanh âm vang trời thẳm
Thánh thót giữa khoảng không
Tiếp đón như măng ngọc
Dao Trì đến sau cùng
Lên tiên nguyên có phận
Ngọc đeo tiếng rộn ràng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ta vốn là tiên đày
Nghê Thường ca múa tuyệt
Thanh Bình ba điệu khúc
Nhã Tụng sánh ngang phần
San hô đầy Bồng Đảo
Tre ngà giăng Nhị cung
Kiếp trước quan trông cúng
Quay đầu lụa thơ lồng
Trời cao vang khúc hát
Người tựa mây trăng ngần
Âm điệu vời trang nhã
Thảnh thót vang từng không
Tiếp đón thật tôn quý
Sau đến cung Dao Trì
Lên tiên nguyên có phận
Tiếng ngọc rộn bước đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta vốn là tiên đày
Nghê Thường ca múa hay
Ba điệu Thanh Bình khúc
Nhã Tụng đáng so tày
San hô đầy Bồng Đảo
Tre ngà khắp Nhị cung
Tiền thân quan thờ cúng
Quay đầu thơ lồng khung
Khúc hát vang trời cao
Người mây giữa bóng trăng
Âm điệu vang trời thẳm
Thảnh thót giữa từng không
Tiếp đón măng ngọc quý
Cuối đến cung Dao Trì
Lên Doanh Châu có phận
Ngọc đeo rộn bước đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời