東坡赤壁遊

赤壁橫千里,
長風快此遊。
水天雙素月,
主客一扁舟。
泛棹來空際,
吹蕭坐上頭。
關河銷戰血,
詩酒破閒愁。
東去濤聲壯,
南飛鵲影收。
吾身終羽化,
世事問江流。
山落杯中影,
泉鳴枕上秋。
何嘗孤鶴夜,
吟留起沙洲。

 

Đông Pha Xích Bích du

Xích Bích hoành thiên lý,
Trường phong khoái thử du.
Thuỷ thiên song tố nguyệt,
Chủ khách nhất thiên chu.
Phiếm trạo lai không tế,
Xuy tiêu toạ thượng đầu.
Quan hà tiêu chiến huyết,
Thi tửu phá nhàn sầu.
Đông khứ đào thanh tráng,
Nam phi thước ảnh thâu.
Ngô thân chung vũ hoá,
Thế sự vấn giang lưu.
Sơn lạc bôi trung ảnh,
Tuyền minh chẩm thượng thu.
Hà thường cô hạc dạ,
Ngâm lưu khởi sa châu.


Tô Đông Pha năm 1082 chơi thuyền ở núi Xích Cơ nhưng tưởng nhầm đây là Xích Bích bên bờ Trường Giang nơi xưa quân Bắc Nguỵ thua trận thuỷ chiến bằng hoả công của liên quân Đông Ngô - Tây Thục năm 208.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vách đỏ giăng nghìn dặm
Thuyền theo ngọn gió trong
Nước, trời: đôi trăng sáng
Chủ, khách: một thuyền con
Lướt giữa bầu vũ trụ
Mũi thuyền, tiêu véo von
Non sông phải máu lửa
Thợ rượu giải cơn buồn
Về đông sóng véo cuộn
Quạ khuất sau núi non
Kiếp chim chờ ta hẳn?
Cuộc sống nước tuôn dòng
Bóng núi in chén ngọc
Suối reo giấc ngủ ngon
Đêm dài hạc lẻ bạn
Cát dõi tiếng thơ ngâm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vách đỏ giăng ngàn dặm
Gió lộng hứng cuộc chơi
Nước trời đôi vầng nguyệt
Thuyền con chủ khách vui
Đầu thuyền tiêu thảnh thót
Chèo nhẹ thuyền lững trôi
Non sông làu vết máu
Thơ rượu cốt buồn vơi
Thân là con chim nhỏ
Đời như dòng nước trôi
Hình non in đáy cốc
Suối reo giấc mộng vùi
Đêm khuya tung cánh hạc
Thơ ngâm động đất trời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xích Bích giăng nghìn dặm
Thuyền theo ngọn gió xa
Nước, trời đôi vầng trăng
Chủ, khách một thuyền nhà
Mũi thuyền, tiêu thánh thót
Lướt giữa dòng không bờ
Non sông làu máu lửa
Thợ rượu để sầu vơi
Về đông sóng cuồn cuộn
Quạ bay khuất núi mờ
Đạo sĩ hoá hạc đen?
Thế sự dòng nước trôi
Ảnh núi rơi trong chén
Suối reo giấc mộng đời
Đêm khuya hạc lẻ bạn
Bãi cát trổi thơ rơi.

25.00
Trả lời