30/11/2021 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Pha Xích Bích du
東坡赤壁遊

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2014 11:48

 

Nguyên tác

赤壁橫千里,
長風快此遊。
水天雙素月,
主客一扁舟。
泛棹來空際,
吹蕭坐上頭。
關河銷戰血,
詩酒破閒愁。
東去濤聲壯,
南飛鵲影收。
吾身終羽化,
世事問江流。
山落杯中影,
泉鳴枕上秋。
何嘗孤鶴夜,
吟留起沙洲。

Phiên âm

Xích Bích hoành thiên lý,
Trường phong khoái thử du.
Thuỷ thiên song tố nguyệt,
Chủ khách nhất thiên chu.
Phiếm trạo lai không tế,
Xuy tiêu toạ thượng đầu.
Quan hà tiêu chiến huyết,
Thi tửu phá nhàn sầu.
Đông khứ đào thanh tráng,
Nam phi thước ảnh thâu[1].
Ngô thân chung vũ hoá[2],
Thế sự vấn giang lưu.
Sơn lạc bôi trung ảnh,
Tuyền minh chẩm thượng thu.
Hà thường cô hạc dạ,
Ngâm lưu khởi sa châu.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vách đỏ giăng nghìn dặm
Thuyền theo ngọn gió trong
Nước, trời: đôi trăng sáng
Chủ, khách: một thuyền con
Lướt giữa bầu vũ trụ
Mũi thuyền, tiêu véo von
Non sông phải máu lửa
Thợ rượu giải cơn buồn
Về đông sóng véo cuộn
Quạ khuất sau núi non
Kiếp chim chờ ta hẳn?
Cuộc sống nước tuôn dòng
Bóng núi in chén ngọc
Suối reo giấc ngủ ngon
Đêm dài hạc lẻ bạn
Cát dõi tiếng thơ ngâm
Tô Đông Pha năm 1082 chơi thuyền ở núi Xích Cơ nhưng tưởng nhầm đây là Xích Bích bên bờ Trường Giang nơi xưa quân Bắc Nguỵ thua trận thuỷ chiến bằng hoả công của liên quân Đông Ngô - Tây Thục năm 208.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Nhắc ý thơ Tào Tháo sáng tác khi hành quân, có câu "Nguyệt minh tinh hy, Ô thước nam phi" (Trăng sáng sao thưa, Quạ và chim khách bay về nam).
[2] Lần chơi Xích Bích thứ hai, Tô Đông Pha gặp gỡ trò chuyện cùng một đạo sĩ (mặc đạo phục màu đen). Chia tay nhau, lát sau có hạc đen bay ngang trên thuyền, ông nghĩ là hoá thân của đạo sĩ đó mời gọi mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đông Pha Xích Bích du