32.33
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
14 bài trả lời: 13 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 05:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/05/2009 02:11

山下宿

獨到山下宿,
靜向月中行。
何處水邊碓,
夜舂雲母聲。

 

Sơn hạ túc

Độc đáo sơn hạ túc.
Tĩnh hướng nguyệt trung hành.
Hà xứ thuỷ biên đối,
Dạ thung vân mẫu thanh.

 

Dịch nghĩa

Một mình tới ngủ đỗ dưới chân núi,
Lặng lẽ đi dưới ánh trăng.
Có cái cối giã gạo đặt ở đâu bên bờ suối,
Ban đêm nghe thấy tiếng chày giã vào đá vân mẫu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Một mình tới ngủ non xanh,
Lặng êm dưới bóng trăng thanh bước, nhìn.
Suối đâu? Cối nước liền bên,
Chày đâm vân mẫu kìn kìn tiếng đêm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Chân núi, ngủ đêm một mình ta,
Lặng yên tản bộ ngắm trâng ngà.
Cối giã đâu đây bên bờ suối,
Tiếng chày vân mẫu vọng xa xa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch - Dịch nghĩa và Chú thích

Mình lại có một phiên bản hơi khác ở câu kết (4), xin đăng nguyên văn:

Sơn hạ túc

Độc đáo sơn hạ túc.
Tĩnh hướng nguyệt trung hành.
Hà xứ thủy biên đối,
Dạ xuân vân mẫu thanh.

(Theo Đường thi tam bách thủ và Đường thi bát bách thủ - Trong Tản Đà Vận Văn thì là chữ "thu": Dạ thu vân mẫu thanh)

1. - Cây xuân. Ông Trang Tử 莊子  nói đời xưa có cây xuân lớn, lấy tám nghìn năm làm một mùa xuân, tám nghìn năm làm một mùa thu. Vì thế, người ta hay dùng chữ xuân để chúc thọ. Nay ta gọi cha là xuân đình 椿庭  cũng theo ý ấy.
2. - Tục đọc là chữ thung.

(Theo Từ điển Thiều Chửu)

Như vậy, hàm ý của cái kết nầy có nhiều ý nhị, hợp như "xuân... mẫu"...vậy.


Xin bổ xung thêm bản dịch nghĩa:

Ngủ đỗ dưới chân núi

Một mình tới ngủ đỗ dước chân núi,
Lặng lẽ đi dưới ánh trăng.
Có cái cối giã gạo đặt ở đâu bên bờ suối,
Ban đêm nghe thấy tiếng chày giã vào đá vân mẫu.

(Nguồn: THƠ ĐƯỜNG - TẢN ĐÀ dịch, Hội nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP Hồ Chí Minh)

Thử hữu tắc bỉ hữu
Thử vô tắc bỉ vô
Thử sinh tắc bỉ sinh
Thử diệt tắc bỉ diệt
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Một mình chân núi ngủ,
Trăng sáng bước êm đềm.
Bờ suối, cối đâu đó,
Chày vân mẫu giã đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Một mình chân núi ngủ nhờ
Lặng đi theo ánh trăng mơ lúc này
Cối nước cạnh suối đâu đây
Đá vân mẫu rõ tiếng chày nện đêm!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Một mình đến trọ cảnh non xinh
Dưới bóng trăng thanh bước lặng thinh.
Bờ suối đâu đây nghe cối nước
Chày khuya vân mẫu giã thình thình!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong626

Một mình đến chân núi
Lặng lẽ trăng bên mình
Tiếng chày đâu bên suối
Vân Mẫu vọng đêm thanh.

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Một mình dưới núi dừng chân,
Đêm về, im lặng bước lần dưới trăng.
Nơi nào, bờ suối phải chăng?
Cối chầy vân mẫu đêm rằm kêu vang...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một mình đến, nghỉ đêm, trong chân núi
Lặng lẽ theo trăng sáng bước nhàn du
Cối nhà ai bên bờ suối âm u
Tiếng chày giã cối đá xanh vang vọng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới non ngủ lại một mình
Bước lần theo bóng trăng thanh mơ màng
Suối đâu? cối nước kề bên
Tiếng chày giã đá vang rền đêm khuya

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối