11/12/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn hạ túc
山下宿

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 05:01

 

Nguyên tác

獨到山下宿,
靜向月中行。
何處水邊碓,
夜舂雲母聲。

Phiên âm

Độc đáo sơn hạ túc.
Tĩnh hướng nguyệt trung hành.
Hà xứ thuỷ biên đối,
Dạ thung[1] vân mẫu thanh.

Dịch nghĩa

Một mình tới ngủ đỗ dưới chân núi,
Lặng lẽ đi dưới ánh trăng.
Có cái cối giã gạo đặt ở đâu bên bờ suối,
Ban đêm nghe thấy tiếng chày giã vào đá vân mẫu.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Một mình chân núi ngủ nhờ
Lặng đi theo ánh trăng mơ lúc này
Cối nước cạnh suối đâu đây
Đá vân mẫu rõ tiếng chày nện đêm!
[1] Có bản chép là chữ "xuân" 椿.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Sơn hạ túc