Một mình ngủ dưới chân đồi
Thả hồn theo bóng trăng soi lối về
Ở đâu chiếc cối bên khe
Nhịp chày vân mẫu đêm nghe bồi hồi.