Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: quả vải (6)

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2008 17:02

種荔枝

紅顆珍珠誠可愛,
白鬚太守亦何癡。
十年結子知誰在,
自向庭中種荔枝。

 

Chủng lệ chi

Hồng khoả trân châu thành khả ái,
Bạch tu thái thú diệc hà si.
Thập niên kết tử tri thuỳ tại,
Tự hướng đình trung chủng lệ chi.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Như ngọc, hạt hồng, quý lắm đây,
Bạc đầu thái thú quả là ngây.
Mười năm bói quả, ai còn nhỉ?
Mà chật sân trong, rặng vải đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hồng ngọc trân châu thật khả ái,
Bạc đầu thái thú đã là si,
Mười năm kết quả, ai còn lại,
Thẳng đến trong đình rặc lệ chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hạt hồng như ngọc thật xinh thay
Thái thú bạc đầu tựa cũng ngây
Kết trái mười năm ai biết đó
Trong sân gốc vải đã trồng đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như ngọc quý dễ thương hột đỏ
Râu bạc mà thái thú si mê
Mười năm ra trái chẳng nề
Giữa sân trồng vải không e ngại gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạt hồng như ngọc, đáng yêu thay,
Thái thú bạc đầu quả thật ngây?
Kết quả mười năm, ai biết nhỉ,
Sân trong gốc vải, đã trồng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạt hồng như ngọc, thích thay,
Bạc râu thái thú quả ngài cũng ngây.
Mười năm kết quả, ai hay?
Sân trong từ hướng trồng đầy lệ chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời