食荔枝

羅浮山下四時春,
蘆橘楊梅次第新。
日啖荔枝三百顆,
不辭長作嶺南人。

 

Thực lệ chi

La Phù sơn hạ tứ thì xuân,
Lô quất dương mai thứ đệ tân.
Nhật đạm lệ chi tam bách khoả,
Bất từ trường tác Lĩnh Nam nhân.

 

Dịch nghĩa

Dưới chân núi La Phù bốn mùa đều là mùa xuân,
Cam bưởi quít mơ thay nhau nở hoa kết trái.
Có ngày ăn vải ba trăm quả,
Không từ chối việc muốn làm dân Lĩnh Nam.


Tô Thức làm bài thơ này trong thời gian bị đày xuống Huệ Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Dưới núi La Phù xuân suốt năm
Mơ tươi, quất chín đủ thời trân
Ngày ăn vải chín ba trăm quả
Muốn mãi làm dân đất Lĩnh Nam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

La Phù bốn mùa tiết xuân ban
Dưới núi quất mai với lau ngàn
Ngày ăn vải ngọt ba trăm quả
Không ngại mãi làm người Lĩnh Nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn mùa xuân dưới núi La Phù,
Quất chín mơ tươi thức lạ dư,
Vải chín ba trăm ngày vẫn hết,
Làm dân đất Lĩnh Nam không từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới núi La Phù xuân bốn mùa,
Mơ tươi quất chín suốt năm đua.
Ba trăm quả vải ngày ăn hết,
Dân xứ Lĩnh Nam thật sướng chưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời