冬夜聞蟲

蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。

 

Đông dạ văn trùng

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão nhân thinh bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

 

Dịch nghĩa

Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Tiếng trùng đông não hơn thu,
Người nhàn tâm mấy nghe ru cũng buồn.
Ta già, nghe chẳng bồn chồn,
Tuổi xanh, xin chớ... sầu tuôn bạc đầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trùng kêu đông nản hơn thu,
Người không sầu muộn, nghe vô cũng sầu.
Ta già, nghe chẳng sợ đâu,
Đừng nghe, bạn trẻ, bạc đầu mất thôi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếng trùng đông vọng não hơn thu
Người dửng dưng nghe cũng phải sầu
Ta vốn lão già nghe chẳng sợ
Thương người tuổi trẻ bạc đầu mau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng trùng đông não hơn thu
Người vui nghe riết cũng u rũ buồn
Ta già nên vẫn xem thường
Thiếu niên nên tránh kẻo vương bạc đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yesterday

Dế sầu nức nở thảm hơn thu
Đến kẻ vô tư cũng thấm buồn
Ta đã già rồi nên chẳng sợ
Tuổi xanh nghe sẽ... bạc đầu luôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Dế than rên xiết giữa đêm đông
Kẻ chẳng buồn thêm nặng nỗi lòng
Ta vốn lão ông nghe chẳng sợ
Trẻ nghe đầu tóc bạc như bông


Nguồn: 108 bài thơ Đường chọn dịch, Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đông tiếng dế não hơn thu,
Không biết buồn nghe cũng phải sầu.
Già cả như ta nghe chẳng sợ,
Tuổi xanh nghe sẽ bạc đầu râu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông buồn tiếng dế hơn thu,
Dửng dưng nghe cũng người lưu mối sầu.
Ta già nghe chẳng sợ đâu,
Tuổi xanh nghe sẽ bạc đầu sớm hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]