27/09/2023 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông dạ văn trùng
冬夜聞蟲

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/06/2005 01:39

 

Nguyên tác

蟲聲冬思苦於秋,
不解愁人聞亦愁。
我是老翁聽不畏,
少年莫聽白君頭。

Phiên âm

Trùng thanh đông tứ khổ ư thu,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu.
Ngã thị lão nhân thinh bất uý,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu.

Dịch nghĩa

Tiếng dế đêm đông ý tứ não nùng hơn mùa thu
Kẻ không biết buồn nghe cũng phải buồn
Ta đã già rồi,nghe chẳng sợ gì
Tuổi trẻ đừng nghe vì nghe thì sẽ bạc đầu.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dế đông sầu gấp mấy thu dồn,
Người dửng dưng nghe cũng chạnh buồn.
Già cả như ta nghe chả sợ,
Tuổi xanh e sẽ bạc đầu luôn.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Đông dạ văn trùng