Quá Đằng huyện

Ô giang nhất phiếm đạt Đằng giang
Dung thụ ky đầu khệ ngã hoàng
Đạm mặc nha tiền triêm thuý vũ
Hoàng Đan dịch ngoại quách quang lang
Phạm Khoan ngạc điền ba vô xích
Tô ngạch giang lâu tự hữu hương
Vãn diểu bạch nham vân diệc bạch
Tiên nhân nhất khệ thảo do quang

 

Dịch nghĩa

Đi một mạch trên dòng sông Ô là đến sông Đằng
Thuyền ta dừng nghỉ đầu tảng đá dưới gốc cây đa
Công đường huyện Đằng như bức vẽ nhạt trên nền xanh biếc
Ngoài trạm Hoàng Đan là những rặng cây quang lang
Điển tích cá sấu của Phạm Khoan, sóng không đỏ
Biển lầu bên sông nét chữ Tô Đông Pha còn đượm thơm
Chiều muộn nhìn xa lèn đá trắng xoá, cả mây cũng trắng
Người Tiên đi nghỉ rồi, nhưng cỏ cây vẫn còn sáng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Sông Đằng nối tiếp với sông Ô
Thuyền tới gốc đa tạm đậu chờ
Đằng huyện công đường tranh biếc nhạt
Quang lang Hoàng trạm rặng xanh mờ
Tích xưa cá sấu tranh ông Phạm
Nét đượm biển lầu chữ cụ Tô
Chiều muộn trông xa mây, đá trắng
Trời quang, Tiên nghỉ, cảnh như mơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Đằng một mạch đến sông Ô,
tảng đá Thuyền ta dừng gốc đa,
Toà huyện Đằng như tranh sắc biếc,
Quang lang Hoàng trạm rặng cây già.
Phạm Khoan cá sấu sóng không đỏ
Chữ biển Đông Pha sông gác nhà.
Chiều muộn nhìn xa mây đá trắng,
Tiên nhân nghỉ rồi cỏ ngời hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ô giang đi miết tới Đằng giang,
Thuyền nghỉ gốc đa đứng cạnh làng.
Như vẽ huyện đường, tầng mây biếc,
Giống tô trạm gác, rặng quang lang.
Tích con cá sấu sông không đỏ,
Biển chữ Đông Pha nét rõ ràng.
Chiều muộn trắng mây, hòn đá trắng,
Người Tiên ngủ cả, cỏ cây đang?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời