14/05/2021 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Đằng huyện

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 16/04/2017 21:09

 

Phiên âm

Ô giang nhất phiếm đạt Đằng giang
Dung thụ ky đầu khệ ngã hoàng
Đạm mặc nha tiền triêm thuý vũ
Hoàng Đan dịch ngoại quách quang lang[1]
Phạm Khoan ngạc điền ba vô xích
Tô ngạch giang lâu tự hữu hương
Vãn diểu bạch nham vân diệc bạch
Tiên nhân nhất khệ thảo do quang

Dịch nghĩa

Đi một mạch trên dòng sông Ô là đến sông Đằng
Thuyền ta dừng nghỉ đầu tảng đá dưới gốc cây đa
Công đường huyện Đằng như bức vẽ nhạt trên nền xanh biếc
Ngoài trạm Hoàng Đan là những rặng cây quang lang
Điển tích cá sấu của Phạm Khoan, sóng không đỏ
Biển lầu bên sông nét chữ Tô Đông Pha còn đượm thơm
Chiều muộn nhìn xa lèn đá trắng xoá, cả mây cũng trắng
Người Tiên đi nghỉ rồi, nhưng cỏ cây vẫn còn sáng

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Sông Đằng nối tiếp với sông Ô
Thuyền tới gốc đa tạm đậu chờ
Đằng huyện công đường tranh biếc nhạt
Quang lang Hoàng trạm rặng xanh mờ
Tích xưa cá sấu tranh ông Phạm
Nét đượm biển lầu chữ cụ Tô
Chiều muộn trông xa mây, đá trắng
Trời quang, Tiên nghỉ, cảnh như mơ
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009
[1] Còn gọi là cây báng, có thể giã làm bột.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Đằng huyện