迴想渡珥河日因作

迢迢使節背江亭,
十里風檣水路平。
陋邑梓桑纔一念,
帝閽日月獨三更。
馬高衡嶺千行鴈,
氣壓天驕萬堞城。
倩笑嬌歌春岸滿,
鶯花故戀我軺征。

 

Hồi tưởng độ Nhị hà nhật, nhân tác

Điều điều sứ tiết bối giang đình,
Thập lý phong tường thuỷ lộ bình.
Lậu ấp tử tang tài nhất niệm,
Đế hôn nhật nguyệt độc tam canh.
Mã cao hành lĩnh thiên hàng nhạn,
Khí áp thiên kiêu vạn điệp thành.
Thiến tiếu kiều ca xuân ngạn mãn,
Oanh hoa cố luyến ngã diêu chinh.

 

Dịch nghĩa

Đoàn thuyền treo cờ sứ đi quanh co xa dần ngôi đình bên sông,
Cánh buồm lộng gió mười dặm, chuyến thuỷ trình bình an.
Chợt nhớ về chốn gốc tử gốc dâu ở làng quê cô lậu,
Nơi mặt trời mặt trăng lặn mọc, thời gian đã chuyển sang canh ba.
Bóng ngựa cao ngang với ngọn núi nơi có ngàn hàng chim nhạn bay qua,
Khí nhẹ đẩy bầu trời lên cao, mây đùn như vạn chiếc đĩa úp.
Trên bờ sông đầy ắp tiếng cười hát trẻ trung,
Chim ca hoa nở như lưu luyến đoàn thuyền sứ của ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đoàn thuyền sứ tung bay cờ sứ
Qua khúc quanh thuyền sứ khuất hình
Chẳng còn trông thấy giang đình
Cánh buồm lộng gió, thuỷ trình bình an.

Lòng chợt nhớ miên man quê cũ
Chốn chân trời - đang ngủ - canh ba?
Nơi đàn chim nhạn bay qua
Ngựa ngang bóng núi, mây sa xếp tầng.

Khí nhẹ đẩy trời nâng xanh mát
Rộn bờ sông cười hát trẻ trung
Chim ca hoa nở muôn trùng
Lòng như lưu luyến vô cùng đoàn ta.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Quanh co, cờ sứ khuất đình
Thuận buồm xuôi gió đăng trình dặm xa
Chợt lòng...hiu quạnh quê nhà
Sớm chiều chắc đã canh ba chập chờn
Nhạn bay, bóng ngựa, đỉnh non
Trời lên nhẹ bổng, mây đùn đùn cao
Trên bờ cười hát xôn xao
Chim ca hoa nở biết bao luyến tình.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Phạm Thái

Giang đình thuyền sứ khuất trôi nhanh
Mười dặm buồm căng gió lữ hành
Xóm cũ quê nhà rời một sớm
Làng xa thao thức vợi ba canh
Núi cao, bóng ngựa so hàng nhạn
Trời nhẹ, cồn mây dựng luỹ thành
Hoa nở chim ca lưu luyến khách
Tiếng cười câu hát rộn bờ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Kim Đỉnh

Xa dần thuyền sứ khuất Giang đình
Mười dặm buồm căng thuận thuỷ trình
Xóm cũ quê mùa thường tưởng nhớ
Mệnh vua hôm sớm vẫn đinh ninh
Núi vươn dáng ngựa so hàng nhạn
Gió đẩy ngàn mây hút điệp thành
Xuân ắp đôi bờ, cười với hát
Chim, hoa lưu luyến tiễn đưa mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Buồm căng cờ Sứ, lướt rời xa
Mười dặm vời trông bến Nhị Hà
Làng xóm thị dâu còn thấp thoáng
Sớm khuya nhật nguyệt vẫn trôi qua
Ngựa phi nhạn liệng non sừng sững
Gió đẩy mây bay điệp lững lờ
Rộn rã bên bờ vang tiếng hát
Tiễn thuyền chim hót rực trời hoa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Quanh quanh thuyền sứ khuất lùm cây,
Mười dặm buồm căng thuận quá hầy!
Chợt nhớ tử dâu vừa một sớm,
Mà ngờ nhật nguyệt đã canh chầy?
Ngựa ngang núi thẳm hàng hàng nhạn,
Khí đủn trời cao lớp lớp mây.
Rộn rã bờ vui vang tiếng hát
Chim ca hoa luyến tiễn đoàn hây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giang đình thuyền sứ khuất xa dần,
Mười dặm buồm căng trình thuỷ an.
Nhớ gốc tử dâu làng xứ cũ,
Sang canh ba nhật nguyệt xoay vần.
Núi cao bóng ngựa ngang hàng nhạn,
Trời vút cao đùn mây vạn tầng.
Rộn rã bờ sông đầy tiếng hát,
Chim ca hoa tiễn sứ thần dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời