Đề Thuấn Sơn

Thanh như mi nhãn lục như hoàn
Thiên khởi dư hoài giả Thuấn San
Lưu miện am nghi yên thụ ngoại
Đàn ca sảng động bộc truyền gian
Động u vũ quá thiều âm giật
Bách lão phong phiêu cu ánh hàn
Thử khứ Nghiêu sơn vân thập lý
Đô du nghi tại thuý vi đoan

 

Dịch nghĩa

Núi thanh như nét lông mày, thẫm như màu bối tóc
Khiến lòng ta hứng khởi, ấy là Thuấn Sơn
Dải mũ ẩn hiện bên ngoài rặng cây mờ khói
Tiếng đàn ca vang động giữa suối thác
Hang động âm u, sau mưa như trải tiếng nhạc thiều
Trong gió cây bách già xoã bóng lạnh lẽo
Từ đây đến núi Nghiêu còn cách mười dặm trong mây
Tiếng "đô du" ngờ là ở đấu đó trên lớp xanh mờ kia.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thẫm như bối tóc, tựa lông mày
Núi Thuấn lòng ta thấy ngất ngây
Dải mũ phất phơ ngoài suối thác
Nhạc ca vang động giữa hàng cây
Hang sâu mưa ngớt vang đàn vọng
Bách cổ bóng trùm động gió lay
Mười dặm Nghiêu sơn mây loáng thoáng
“Đô du” nghe vẳng tự đâu đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Núi thanh như nét lông mày
Thẫm như bối tóc những ngày còn xanh

Thuấn Sơn núi ấy đã dành
Cho ta một thoáng an lành, lâng lâng

Dải mũ ẩn hiện, thưa vâng!
Ngoài rặng cây ấy, từng vầng khói lên

Đàn ca ồn ã kìa trên
Suối thác đổ xuống vang rền nơi nơi

Âm u hang động chơi vơi
Sau mưa tiếng nhạc thiều hơi lạnh lùng

Bách già gió lạnh đứng rung
Núi Nghiêu đến đó, còn cung đường dài

“Đô du” tiếng vọng ngờ ai
Cất lên từ chốn bồng lai xanh mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Mi, tóc-tựa thanh, tựa thẫm chà
Lòng ta hứng khởi Thuấn Sơn nha
Nhấp nhô dải mũ, hàng cây khói
Rộn rã đàn ca, suối thác hoà
Hang động âm u, mưa trải nhạc
Bách già lạnh lẽo, gió lùa qua
Núi Nghiêu khuất nẻo, mười lăm dặm
Vẳng tiếng “đô du” tự thẳm xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẫm như bối tóc tựa lông mày,
Núi Thuấn lòng ta hứng khởi đầy.
Vang động tiếng đàn ngoài suối thác
Ấn tàng dải mũ bên lùm cây.
Trải mưa hang động nhạc vang vọng,
Trong gió bách già xoã bóng lay.
Đâu đó "Đô du" mờ biếc lớp.
Núi Nghiêu mười dặm cách trong mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời