03/10/2022 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thuấn Sơn

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 18/04/2017 21:14

 

Phiên âm

Thanh như mi nhãn lục như hoàn
Thiên khởi dư hoài giả Thuấn San
Lưu miện am nghi yên thụ ngoại
Đàn ca sảng động bộc truyền gian
Động u vũ quá thiều âm giật
Bách lão phong phiêu cu ánh hàn
Thử khứ Nghiêu sơn vân thập lý
Đô du[1] nghi tại thuý vi đoan

Dịch nghĩa

Núi thanh như nét lông mày, thẫm như màu bối tóc
Khiến lòng ta hứng khởi, ấy là Thuấn Sơn
Dải mũ ẩn hiện bên ngoài rặng cây mờ khói
Tiếng đàn ca vang động giữa suối thác
Hang động âm u, sau mưa như trải tiếng nhạc thiều
Trong gió cây bách già xoã bóng lạnh lẽo
Từ đây đến núi Nghiêu còn cách mười dặm trong mây
Tiếng "đô du" ngờ là ở đấu đó trên lớp xanh mờ kia.

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thẫm như bối tóc, tựa lông mày
Núi Thuấn lòng ta thấy ngất ngây
Dải mũ phất phơ ngoài suối thác
Nhạc ca vang động giữa hàng cây
Hang sâu mưa ngớt vang đàn vọng
Bách cổ bóng trùm động gió lay
Mười dặm Nghiêu sơn mây loáng thoáng
“Đô du” nghe vẳng tự đâu đây
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009
[1] Tiếng "đô du" dùng thời Nghiêu Thuấn (trong Kinh thư), chỉ lý tưởng trị bình thời Nghiêu Thuấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Đề Thuấn Sơn