春夜喜雨

好雨知時節,
當春乃發生。
隨風潛入夜,
潤物細無聲。
野徑雲俱黑,
江船火獨明。
曉看紅濕處,
花重錦官城。

 

Xuân dạ hỉ vũ

Hảo vũ tri thì tiết,
Đương xuân nãi phát sinh.
Tuỳ phong tiềm nhập dạ,
Nhuận vật tế vô thanh.
Dã kính vân câu hắc,
Giang thuyền hoả độc minh.
Hiểu khan hồng thấp xứ,
Hoa trọng Cẩm Quan thành.

 

Dịch nghĩa

Mưa lành biết được tiết trời
Đang lúc xuân về mà phát sinh ra
Theo gió hây hẩy vào đêm tối
Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng
Đường quê đầy mây âm u
Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng
Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm
Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trời tốt, mưa lành tới
Đang xuân chợt nhẹ rơi
Vào đêm theo với gió
Êm tiếng mát cho đời
Đường nội làn mây ám
Thuyền sông ánh lửa ngời
Sớm trông miền đỏ thắm
Hoa nở Cẩm Thành tươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Trời đẹp, mưa vừa đến
Đang xuân thánh thót rơi
Vào đêm nương cánh gió
Êm đềm mát muôn nơi
Đường quê đầy mây phủ
Lửa sáng giữa thuyền trôi
Sớm mai vùng đất đỏ
Cẩm Thành hoa nở tươi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mưa lành đến giữa trời thanh
Đang xuân thánh thót trên cành nhẹ rơi
Vào đêm theo gió chơi vơi
Lặng yên muôn vật mát tươi vô cùng
Đường quê mây phủ chập chùng
Thuyền trôi ánh lửa bập bùng trên sông
Sớm mai vùng đất đỏ hồng
Cẩm Thành đua nở đầy bông ngát trời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.25
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Khen thay con tạo khéo chia mùa
Hoa sớm mưa xuân những hẹn hò
Đưa nhẹ một cơn bừng giấc thắm
Rơi ra từng sợi thấm cành khô
Đồng không lối tắt mây nghi ngút
Sông vắng thuyền ai lửa thập thò
Phơi phới thành xuân ban sáng tạo
Chồi sương nặng trĩu mặt hoa đưa.

Du ư nghệ
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Trận mưa hợp tiết, đẹp thay
Lại thêm cảnh sắc đương ngày xuân tươi
Bay theo gió thổi canh dài
Thấm nhuần mọi vật lặng rơi khắp miền
Đường đồng rợp bóng mây đen
Thuyền ai thấp thoáng ngọn đèn trên sông
Sáng xem đất ướt, hoa hồng,
Muôn cành nặng trĩu khắp vùng Cẩm Quan

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Mưa thuận biết thời tiết,
Xuân về mới thấy rơi.
Vào đêm theo với gió,
Không tiếng thấm muôn loài.
Đường nội, mây đen phủ,
Thuyền sông, đuốc lẻ loi.
Sáng xem vùng ướt đỏ,
Thành Cẩm trĩu hoa tươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Mưa kia thời tiết đã hay
Xuân về liền phát ra ngay lúc nào
Đương đêm theo gió lẩn vào
Đượm nhuần cây cỏ thào thào như không
Đường đồng mờ mịt mây lồng
Ngọn đèn lấp ló chiếc bồng trên sông
Sáng trông chỗ ướt màu hồng
Cẩm Quan thành nọ khắp cùng đầy hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mưa to biết được tiết trời,
Hạt mưa đổ xuống đúng thời xuân sang.
Đêm về, theo gió tuôn tràn,
Thắm tươi muôn vật, nhẹ nhàng ai hay.
Đường quê mây xám phủ đầy,
Trên sông chỉ thấy đó đây lửa chài.
Một vùng tươi đỏ sớm mai,
Cẩm Quan, thành đã sớm bày hoa Xuân...

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mưa lành đúng thời tiết,
Sảy ra đúng mùa xuân.
Theo gió, đêm lẻn tới,
Thấm vật, nhẹ nhàng lan.
Đường quê mây đen kịt,
Bên sông sáng lửa thuyền.
Mai coi nơi ướt đỏ,
Hoa nặng thành Cẩm Quan.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa lành thời tiết đẹp sao
Đương xuân nhỏ giọt xiết bao thoả tình
Gió đưa rả rích năm canh
Thấm nhuần muôn vật âm thầm khắp nơi
Đường đồng đen cánh mây trôi
Thuyền ai một ngọn đèn ngời trên sông
Sáng ra đất ướt hoa hồng
Cành chiu chít nặng khắp vùng Cẩm Quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối