春夜喜雨

好雨知時節,
當春乃發生。
隨風潛入夜,
潤物細無聲。
野徑雲俱黑,
江船火獨明。
曉看紅濕處,
花重錦官城。

 

Xuân dạ hỉ vũ

Hảo vũ tri thì tiết,
Đương xuân nãi phát sinh.
Tuỳ phong tiềm nhập dạ,
Nhuận vật tế vô thanh.
Dã kính vân câu hắc,
Giang thuyền hoả độc minh.
Hiểu khan hồng thấp xứ,
Hoa trọng Cẩm Quan thành.

 

Dịch nghĩa

Mưa lành biết được tiết trời
Đang lúc xuân về mà phát sinh ra
Theo gió hây hẩy vào đêm tối
Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng
Đường quê đầy mây âm u
Thuyền trên sông chỉ thấy lửa sáng
Sớm mai trong vùng ẩm ướt đỏ thắm
Hoa nở đầy cả thành Cẩm Quan


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa lành cũng biết lựa lòng trời
Nhằm lúc xuân về nước mới rơi
Đêm tối âm thầm theo gió tới
Thấm nhuần vạn vật lặng không lời
Đường quê mây kéo đen u ám
Ánh lửa trên thuyền đậu lẻ loi
Năng sớm chiếu hồng cảnh vật ướt
Cẩm Quan thành ngập những hoa tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mưa chắc rành thời tiết
Đợi xuân về mới rơi
Thầm buông đêm gió nổi
Lặng tưới cỏ cây tươi
Lối ruộng mây mờ tối
Thuyền sông đóm lẽ loi
Sáng xem hồng ướt khắp
Thành Cẩm sắc hoa ngời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa lành biết được tiết trời,
Đang xuân mà có mưa rơi nhẹ cành.
Gió vào hây hẩy đêm lành,
Tưới trên muôn vật không thành tiếng nghe.
Mây đen đầy phủ đường quê,
Thuyền sông chỉ thấy lập loè lửa bay.
Sớm mai ẩm ướt đỏ bày,
Cẩm Quan thành cổ nở đầy hoa xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Mưa lành hay thời tiết
Phát sinh lúc Xuân về
Thầm theo gió vào đêm
Lặng thấm nhuần muôn vật
Đường quê mây đen phủ
Thuyền sông ánh lửa chài
Sớm ra Hồng khắp xứ
Hoa rộ Cẩm Quan thành.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]