絕句四首其三

兩個黃鸝鳴翠柳,
一行白鷺上青天。
窗含西嶺千秋雪,
門泊東吳萬里船。

 

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3

Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu,
Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

 

Dịch nghĩa

Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc,
Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh.
Song cửa ngậm tuyết núi Tây Lĩnh đã từ nghìn năm,
Ngoài cửa đậu những con thuyền của Đông Ngô xa tới muôn dặm.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trong liễu biếc đôi vàng anh hót
Vút trời xanh cò trắng một hàng lên
Song ôm Tây Lĩnh ngàn thu tuyết
Cửa đậu Đông Ngô vạn dặm thuyền.


Không nhòm qua song mà thấu lý đi về của sự vật
Không ra khỏi cửa mà hiểu rõ thế thai nhân tình
Nhất Nguyên
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoàng oanh một cặp liễu xanh ca
Cò trắng mấy hàng trời biếc xa
Núi tuyết nghìn thu in cửa sổ
Đỗ thuyền vạn dặm bến Đông Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lãnh lót oanh vàng khóm liễu xanh,
Một đàn có trắng vút thiên thanh.
Ngàn năm Tây lĩnh song in tuyết.
Muôn dặm thuyền Ngô đổ bến thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Yesterday

Oanh chuyền nhành liễu líu lo vang
Có vút trời xanh trắng một hàng
Tây Lĩnh ngoài song hoài tuyết phủ
Đông Ngô thuyền xếp dặm muôn ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Nam Hương

Liễu biếc – oanh vàng đôi lứa hót,
Trời xanh – cò trắng một đàn tên.
Song in Tây Linh ngàn năm tuyết,
Bến đậu Đông Ngô vạn dặm thuyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TriThi

Ríu rít hoàng oanh đôi biếc liễu,
Trắng cò một dải vút thanh thiên.
Song ngoài Tây Lĩnh ngâm ngâm tuyết,
Bên cửa Đông Ngô rợp rợp thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Bên hàng liễu biếc đôi oanh hót
Một đàn cò trắng dưới trời xanh
Bên song ngắm tuyết miền Tây Lĩnh
Vạn dặm thuyền Ngô đậu trước mành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt nam

Liễu non kêu cặp vàng oanh
Một hàng cò trắng trời xanh liệng kề
Non Tây tuyết ngậm song the
Đông Ngô muôn dặm thuyền về cửa ta


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Oanh vàng hót khóm liễu xanh,
Một đàn cò trắng vút nhanh lên trời.
Nghìn năm Tây Lĩnh tuyết phơi,
Thuyền Ngô muôn dặm đậu nơi cửa ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu biếc oanh vàng vang tiếng hót
Trời xanh cò trắng vút cao bay
Núi Tây song ngậm ngàn năm tuyết
Ngoài cửa thuyền Ngô vạn dặm bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối