10/08/2022 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3
絕句四首其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2005 01:40

 

Nguyên tác

兩個黃鸝鳴翠柳,
一行白鷺上青天。
窗含西嶺千秋雪,
門泊東吳萬里船。

Phiên âm

Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu,
Nhất hàng[1] bạch lộ thướng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh[2] thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

Dịch nghĩa

Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc,
Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh.
Song cửa ngậm tuyết núi Tây Lĩnh đã từ nghìn năm,
Ngoài cửa đậu những con thuyền của Đông Ngô xa tới muôn dặm.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trong liễu biếc cùng hót đôi oanh,
Cò trắng một hàng vút trời xanh.
Song lưu Tây Lĩnh ngàn thu tuyết,
Thuyền cửa Đông Ngô vạn dặm quanh.
(Năm 765)

[1] Có bản chép là “sổ hàng” 數行.
[2] Núi Tây Lĩnh, núi Nga My, thường đọng tuyết suốt năm, đầu mùa hạ cũng không tiêu tán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3