Cây bầu hoa trắng,
Cây mướp hoa vàng.
Tim tím hoa xoan,
Đỏ tươi dâm bụt.
Mào gà đỏ chót,
Hồng ửng hoa đào,
Cao tít hoa cau,
Mà thơm ngan ngát.
Hoa sen trên nước,
Hoa dừa trên mây.
Đất nước em đây,
Bốn mùa hoa thắm.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979