絕句四首其三

兩個黃鸝鳴翠柳,
一行白鷺上青天。
窗含西嶺千秋雪,
門泊東吳萬里船。

 

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3

Lưỡng cá hoàng ly minh thuý liễu,
Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên.
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết,
Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

 

Dịch nghĩa

Hai con hoàng anh hót trong hàng liễu biếc,
Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh.
Song cửa ngậm tuyết núi Tây Lĩnh đã từ nghìn năm,
Ngoài cửa đậu những con thuyền của Đông Ngô xa tới muôn dặm.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Oanh vàng hót khóm liễu xanh,
Một đàn cò trắng vút nhanh lên trời.
Nghìn năm Tây Lĩnh tuyết phơi,
Thuyền Ngô muôn dặm đậu nơi cửa ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liễu biếc oanh vàng vang tiếng hót
Trời xanh cò trắng vút cao bay
Núi Tây song ngậm ngàn năm tuyết
Ngoài cửa thuyền Ngô vạn dặm bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đôi cái chim vàng kêu khóm liễu,
Một hàng cò trắng liệng trên xanh;
Nghìn thu tuyết núi lung linh cửa,
Muôn lá thuyền Ngô thấp thoáng mành.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 144, tháng 11-1929
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai cái oanh vàng hót liễu biếc
Một hàng cò trắng vút trời xanh
Ngàn năm tuyết phủ trên Tây Lĩnh
Vạn dặm thuyền Ngô đậu trước mành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đôi chim oanh liễu xanh đua hót
Một hàng cò trời biếc bay lên
Qua song núi tuyết vạn niên
Trước nhà neo đậu con thuyền Đông Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Oang vàng gọi liễu ngời ngời
Một hàng cò trắng tung trời biếc xanh
Thuyền Ngô muôn dặm dập dềnh
Ngàn năm tuyết núi như in song đào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (36 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]