Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2008 22:23

絕句漫興其七

糝徑楊花鋪白氈,
點溪荷葉疊青錢。
筍根雉子無人見,
沙上鳧雛傍母眠。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 7

Tảm kính dương hoa phô bạch chiên,
Điểm khê hà diệp điệp thanh tiền.
Duẫn căn trĩ tử vô nhân kiến,
Sa thượng phù sồ bàng mẫu miên.

 

Dịch nghĩa

Hoa liễu rơi đầy đường như phô bày tấm thảm (chăn) trắng,
Lá sen non điểm trên mặt nước suối, như những đồng tiền chen nhau (trong thơ cổ, lá sen non thường được ví như đồng tiền).
Dưới gốc măng có con chim trĩ, không ai thấy,
Trên cát con chim non ngủ bên cạnh mẹ.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Hoa liễu trắng đường như phủ chiên,
Lá sen xanh suối tựa vung tiền.
Gốc măng chim trĩ không ai thấy,
Trên bãi chim non rúc mẹ hiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đầy đường liễu rụng phô chăn trắng,
Sen điểm nước khe chen chúc tiền.
Ai thấy gốc măng con trĩ trú,
Chim non bên mẹ giấc êm đềm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trắng lối hoa dương lấm tấm rây,
Tiền sen biên biếc nổi khe dày.
Gốc tre ai thấy măng non mọc,
Trên cát mẹ con vịt ngủ say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bông liễu rắc đường phơi thảm trắng,
Lá sen chấm suối chất tiền xanh.
Măng như trẻ nít, không ai thấy,
Kề mẹ, chim con ngủ trước ghềnh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tơ liễu lót đường như đệm trắng,
Lá sen phủ suối giống tiền xanh.
Trĩ nấp măng tre ai thấy đặng?
Le le bên mẹ ngủ yên lành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đường, dương trải thảm trắng ghê,
Lá sen trên suối, tràn trề tiền xanh.
Gốc tre, ai thấy măng sanh,
Cát kia, vịt nhỏ ngủ quanh mẹ hiền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa lau gòn trắng lối cơm rơi,
Lá súng tiền xanh khe chấm đôi.
Gốc măng trĩ ẩn không ai thấy,
Trên cát le con cạnh mẹ ngơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa liễu rắc trên đường phô thảm trắng
Lá sen xanh ven suối tựa tiền chen
Cụm măng non vừa lú chẳng ai xem
Trên bãi cát, vịt con bên mẹ ngủ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Mành buông dặm liễu tầng tầng trắng,
Tiền xếp ao sen lớp lớp tròn;
Khóm trúc lo do măng trỗi đất,
Đàn le ríu rít mẹ ôm con.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bông liễu phơi đường thảm trắng tinh
Lá sen trên suối tựa tiền xanh
Gốc măng chim trĩ không người thấy
Bên mẹ đàn âu ngủ trước ghềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời