02/02/2023 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 7
絕句漫興其七

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 02:03

 

Nguyên tác

糝徑楊花鋪白氈,
點溪荷葉疊青錢。
筍根雉子無人見,
沙上鳧雛傍母眠。

Phiên âm

Tảm kính dương hoa phô bạch chiên,
Điểm khê hà diệp điệp thanh tiền.
Duẫn căn trĩ tử vô nhân kiến,
Sa thượng phù sồ bàng mẫu miên.

Dịch nghĩa

Hoa liễu rơi đầy đường như phô bày tấm thảm (chăn) trắng,
Lá sen non điểm trên mặt nước suối, như những đồng tiền chen nhau (trong thơ cổ, lá sen non thường được ví như đồng tiền).
Dưới gốc măng có con chim trĩ, không ai thấy,
Trên cát con chim non ngủ bên cạnh mẹ.

Bản dịch của Nam Long

Hoa liễu trắng đường như phủ chiên,
Lá sen xanh suối tựa vung tiền.
Gốc măng chim trĩ không ai thấy,
Trên bãi chim non rúc mẹ hiền.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 7