Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 10 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2008 22:07

絕句漫興其四

二月已破三月來,
漸老逢春能幾回。
莫思身外無窮事,
且盡生前有限杯。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 4

Nhị nguyệt dĩ phá, tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi.
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.

 

Dịch nghĩa

Tháng hai đã hết, tháng ba tới,
Sắp già rồi, không biết còn thấy mùa xuân được mấy lần.
Thôi chớ quan tâm đến những việc xa vời ngoài thân nữa,
Mà hãy cạn chén rượu có hạn khi sống ở đời.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Vừa chớm tháng ba hết tháng hai,
Già cả còn trông xuân mấy hồi.
Chớ lo vơ vẩn nhiều thêm nữa,
Hãy cạn giờ đây mấy chén thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tháng hai đã hết, tháng ba rồi,
Già đến xuân còn mấy bận thôi.
Những việc xa vời không nhọc nữa,
Chỉ lo cạn lấy chén trên đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tháng hai đã hết, tháng ba rồi,
Gần lão vui xuân được mấy hồi.
Rắm rối việc đời, thôi chả nghĩ,
Giờ thì tróc cạn mấy ly thôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nhất Phương

Tháng hai ngày tận tháng ba đan
Mừng xuân đời lão vọng năm tàn
Bon chen hơn thiệt lòng riêng chán
Nồng say chén cạn sống bình an

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tháng hai đã hết, tháng ba rồi,
Già gặp xuân còn được mấy hồi?
Cái việc ngoài thân đừng nghĩ nữa,
Chén đời có hạn, cạn đi thôi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tháng hai đã hết, tháng ba rồi,
Già đón xuân về được mấy hồi.
Lắm chuyện ngoài thân đừng nghĩ nữa,
Uống cho cạn số chén trong đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng hai hết, tháng ba rồi,
Già dần, còn được mấy thời gặp xuân.
Đừng nên nghĩ chuyện ngoài thân,
Chén, đời có hạn, cạn dần đi thôi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tháng ba tới khi hai mới hết,
Gần già chơi xuân đặng mấy lượt.
Ngoài thân chớ nghĩ chuyện vô cùng,
Trong đời hãy cạn chén có ít.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tháng hai vừa hết tháng ba vào
Già hưởng xuân tươi còn được bao?
Bỏ mặc truyện đời không vướng mắc
Tuổi đời có hạn, cạn ly nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng hai đã hết tháng ba qua
Bao mấy mùa xuân hỡi tuổi già
Sự việc ngoài thân thôi chớ bận
Chén đời hữu hạn cạn đi ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời