Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Nhất Phương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 4 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Hoàng Nhất Phương

Tháng hai ngày tận tháng ba đan
Mừng xuân đời lão vọng năm tàn
Bon chen hơn thiệt lòng riêng chán
Nồng say chén cạn sống bình an

Ảnh đại diện

Hà Mãn Tử (Tôn Quang Hiến): Bản dịch của Hoàng Nhất Phương

Chẳng như mũ kiếm đi cùng chàng
Sông hồ ân nghĩa nặng mang
Nương tay áo rủ sầu âm giáng
Lệ nhỏ thường y ngọn gió đan
Mưa gieo lòng mây nỗi oán
Tìm nhau phách hồn nát tan

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]