15/06/2024 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 4
絕句漫興其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:01

 

Nguyên tác

二月已破三月來,
漸老逢春能幾回。
莫思身外無窮事,
且盡生前有限杯。

Phiên âm

Nhị nguyệt dĩ phá, tam nguyệt lai,
Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi.
Mạc tư thân ngoại vô cùng sự,
Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi.

Dịch nghĩa

Tháng hai đã hết, tháng ba tới,
Sắp già rồi, không biết còn thấy mùa xuân được mấy lần.
Thôi chớ quan tâm đến những việc xa vời ngoài thân nữa,
Mà hãy cạn chén rượu có hạn khi sống ở đời.

Bản dịch của Nam Long

Vừa chớm tháng ba hết tháng hai,
Già cả còn trông xuân mấy hồi.
Chớ lo vơ vẩn nhiều thêm nữa,
Hãy cạn giờ đây mấy chén thôi.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 4