Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2008 21:29

絕句漫興其三

熟知茅齋絕低小,
江上燕子故來頻。
銜泥點污琴書內,
更接飛蟲打著人。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 3

Thục tri mao trai tuyệt đê tiểu,
Giang thượng yến tử cố lai tần.
Hàm nê điểm ô cầm thư nội,
Cánh tiếp phi trùng đả trước nhân.

 

Dịch nghĩa

Đã biết rõ là nhà tranh này rất thấp và nhỏ,
(Mà sao) chim én từ sông vẫn cứ hay đến đây.
Ngậm bùn làm bẩn hết cả đàn và sách,
Lại cùng với côn trùng bay đập vào người.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Vốn hay lều tranh nhỏ là thế,
Từ sông chim én cứ vào phiền.
Ngậm bùn vẩy bẩn lên đàn sách,
Vo ve ruồi muỗi chẳng cho yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Đã biết lều tranh thấp bé rồi,
Én sông sao vẫn lại đây hoài.
Ngậm bùn vấy bẩn lên đàn sách,
Lại với trùng bay tới đánh người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vốn biết lều tranh thật thấp bé,
Bên sông chim én đến bao lần.
Ngậm bùn vẩy bẩn lên đàn sách,
Lại nữa côn trùng bám lấy thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lều tranh thấp nhỏ vốn thế mà!
Én sông sao cứ mãi vào ra.
Ngậm bùn làm ố cả đàn sách,
Lại lũ trùng bay đánh rát ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhà tranh thấp, nhỏ, biết rồi,
Trên sông, én cứ lại nơi chốn này.
Sách, đàn, bùn vẩy lấm đầy,
Lại thêm sâu tới bay ngay vào người...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đã biết mái rơm thấp bé rồi,
Chim én bên sông lại cứ chui.
Ngậm bùn rơi bẩn lên đàn sách,
Lại tiếp sâu bay tới đốt người.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết rõ lều tranh quá thấp hèn
Én sông vẫn cứ đến làm quen
Vẩy bùn lấm bẩn đàn và sách
Còn tiếp côn trùng phá lặng yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã biết nhà tranh thấp nhỏ thay
Én sông sao lại đến chi đây
Ngậm bùn vấy bẩn lên đàn sách
Thêm lũ trùng bay bám phủ đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời