09/08/2022 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 3
絕句漫興其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:59

 

Nguyên tác

熟知茅齋絕低小,
江上燕子故來頻。
銜泥點污琴書內,
更接飛蟲打著人。

Phiên âm

Thục tri mao trai tuyệt đê tiểu,
Giang thượng yến tử cố lai tần.
Hàm nê điểm ô cầm thư nội,
Cánh tiếp phi trùng đả trước nhân.

Dịch nghĩa

Đã biết rõ là nhà tranh này rất thấp và nhỏ,
(Mà sao) chim én từ sông vẫn cứ hay đến đây.
Ngậm bùn làm bẩn hết cả đàn và sách,
Lại cùng với côn trùng bay đập vào người.

Bản dịch của Nam Long

Vốn hay lều tranh nhỏ là thế,
Từ sông chim én cứ vào phiền.
Ngậm bùn vẩy bẩn lên đàn sách,
Vo ve ruồi muỗi chẳng cho yên.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 3