35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 09:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:05

贈花卿

錦城絲管日紛紛,
半入江風半入雲。
此曲祗應天上有,
人間能得幾回聞?

 

Tặng Hoa khanh

Cẩm thành ty quản nhật phân phân,
Bán nhập giang phong bán nhập vân.
Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu,
Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn?

 

Dịch nghĩa

Tiếng đàn tiếng sáo ở Cẩm Thành ngày ngày dìu dặt,
Nửa tan vào tiếng gió của giòng sông, nửa vút lên tầng mây.
Khúc nhạc này chỉ ứng được với thượng giới thôi.
Giữa trần gian nào ai nghe được mấy lần!


(Năm 761)

Hoa khanh tức Hoa Kinh Định 花敬定, một võ tướng cấp trung ở Thành Đô (Cẩm Thành) nhưng tiếm dụng nhạc thiên tử. Đỗ Phủ tặng bài này để nhắc khéo họ Hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Cẩm Thành dìu dặt tiếng tơ,
Nữa bay theo gió, nữa chờ mây trôi,
Khúc này Thượng giới có thôi,
Trần Gian thử hỏi mấy hồi được nghe!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Cẩm thành đàn sáo rộn ràng thay
Nữa tan trong gió nữa vào mây
Khúc nhạc nầy đây chỉ trời có
Mấy lần nhân thế nghe được vầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cẩm Thành dìu dặt tiếng sáo đàn,
Nửa lẫn vào mây, nửa gió mang.
Khúc nầy chỉ có nơi thượng giới,
Nào đã ai nghe chốn trần gian.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Cẩm sáo đàn mãi vọng ngân,
Nửa lan gió bến, nửa mây vần.
Khúc này chỉ có trên thiên giới,
Trần thế người nghe được mấy lần !

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thành Cẩm sáo đàn vang mỗi ngày,
Nửa vào trong gió, nửa vào mây.
Khúc này chắc chỉ trên trời có,
Được mấy lần nghe ở cõi người?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đàn sáo Cẩm Thành nghe réo rắt,
Nửa bay trên khói sóng, nửa lên mây.
Chỉ trên trời mới có nhạc này,
Người thế gian mấy đời nghe được nó.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày ngày thành Cẩm đàn sáo vang,
Nửa vút mây, nửa gió song ngang.
Khúc này thường thấy nơi cung chúa,
Dân gian mấy lúc được mơ màng.

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cẩm Thành, đàn sáo vang vang,
Tan vào mây bạc, hòa làn gió sông.
Trên trời dạo khúc này không,
Mấy khi nghe được ở trong cõi người!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Âm vang đàn sáo Cẩm thành đây
Nửa quyện gió sông nửa quyện mây
Văng vẳng như trên trời mới có
Trần gian đâu được khúc ca này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Tiếng tơ thành gấm xôn xao
Nửa lên mây thẳm, nửa vào gió sông
Khúc này hẳn ở tầng không
Nhân gian đâu có mà mong nghe thường


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối