25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2005 09:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/10/2005 14:05

贈花卿

錦城絲管日紛紛,
半入江風半入雲。
此曲祗應天上有,
人間能得幾回聞?

 

Tặng Hoa khanh

Cẩm thành ty quản nhật phân phân,
Bán nhập giang phong bán nhập vân.
Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu,
Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn?

 

Dịch nghĩa

Tiếng đàn tiếng sáo ở Cẩm Thành ngày ngày dìu dặt,
Nửa tan vào tiếng gió của giòng sông, nửa vút lên tầng mây.
Khúc nhạc này chỉ ứng được với thượng giới thôi.
Giữa trần gian nào ai nghe được mấy lần!


(Năm 761)

Hoa khanh tức Hoa Kinh Định 花敬定, một võ tướng cấp trung ở Thành Đô (Cẩm Thành) nhưng tiếm dụng nhạc thiên tử. Đỗ Phủ tặng bài này để nhắc khéo họ Hoa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Cẩm thành đàn sáo ruổi hằng ngày
Tiếng lẫn cao xa bợn gió mây
Khúc ấy trên trời chừng hoạ có
Cõi trần mấy lúc được nghe hay


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thành Cẩm sáo đàn suốt buổi ngân
Nửa sông nước quyện, nửa mây vần
Khúc này chắc chỉ trên trời có
Ở cõi người nghe được mấy lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]