30/11/2022 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hoa khanh
贈花卿

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2005 09:57

 

Nguyên tác

錦城絲管日紛紛,
半入江風半入雲。
此曲祗應天上有,
人間能得幾回聞?

Phiên âm

Cẩm thành ty quản nhật phân phân,
Bán nhập giang phong bán nhập vân.
Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu,
Nhân gian năng đắc kỷ hồi văn?

Dịch nghĩa

Tiếng đàn tiếng sáo ở Cẩm Thành ngày ngày dìu dặt,
Nửa tan vào tiếng gió của giòng sông, nửa vút lên tầng mây.
Khúc nhạc này chỉ ứng được với thượng giới thôi.
Giữa trần gian nào ai nghe được mấy lần!

Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Cẩm Thành dìu dặt tiếng tơ,
Nữa bay theo gió, nữa chờ mây trôi,
Khúc này Thượng giới có thôi,
Trần Gian thử hỏi mấy hồi được nghe!
(Năm 761)

Hoa khanh tức Hoa Kinh Định 花敬定, một võ tướng cấp trung ở Thành Đô (Cẩm Thành) nhưng tiếm dụng nhạc thiên tử. Đỗ Phủ tặng bài này để nhắc khéo họ Hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tặng Hoa khanh