11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch
Từ khoá: chim nhạn (25)

Đăng bởi Vanachi vào 17/08/2005 09:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/10/2005 03:52

孤雁-後飛雁

孤雁不飲啄,
飛鳴聲念群。
誰憐一片影,
相失萬重雲。
望盡似猶見,
哀多如更聞。
野鴉無意緒,
鳴噪自紛紛。

 

Cô nhạn - Hậu phi nhạn

Cô nhạn bất ẩm trác,
Phi minh thanh niệm quần.
Thuỳ liên nhất phiến ảnh,
Tương thất vạn trùng vân.
Vọng tận tự do hiện,
Ai đa như cánh văn.
Dã nha vô ý tự,
Minh táo tự phân phân.

 

Dịch nghĩa

Nhạn lạc bầy không ăn uống,
Vừa bay vừa kêu gọi họp đàn.
Có ai nhìn mà chẳng thương hình ảnh,
Một con nhạn chìm dần vào vạn lớp mây.
Nhìn mãi mà như vẫn thấy bóng nó,
Tiếng kêu sầu thảm như vẫn vẳng bên tai.
Bầy quạ đồng vô tư không biết thương cảm,
Cứ kêu gọi nhau om sòm.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nhạn lạc không uống ăn,
Vừa bay vừa kêu đàn.
Không ai nhớ hình dạng,
Lạc nhau trong mây ngàn.
Vọng nhìn như thấy bạn,
Sợ hải nghe gọi đàn.
Vịt hoang không cố ý,
Rối rít kêu hoang mang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lẻ loi chiếc nhạn lìa đàn,
Biếng ăn buông tiếng thở than nhớ bầy.
Ai thương chiếc bóng nhạn bay?
Hút xa lạc vạn trùng mây lấp dần,
Còn chăng, buồn vẳng quanh thân;
Quác qua tiếng quạ xa gần rầy kêu!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhạn lẻ chẳng ăn uống,
Bay bay kêu nhớ bầy.
Ai thương một chiếc bóng,
Mất hút theo ngàn mây.
Trông mãi như in dấu,
Tưởng còn vọng, thảm thay.
Qụa đồng hờ hững quá,
Nhốn nháo tiếng kêu dày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Không ăn uống, nhạn lạc bầy
Kêu tìm đàn, dõi cánh bay.
Ai không thương hình ảnh ấy
Khuất chìm vào vạn lớp mây.
Ngóng nhìn mãi như vẫn thấy
Tiếng kêu sầu vẳng bên tai.
Bọn quạ đồng còn vô ý
Chúng kêu in ỏi quấy rầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lẻ loi, nhạn chẳng ăn gì,
Bay, kêu những tiếng sầu bi gọi đàn.
Ai thương chiếc bóng ngút ngàn,
Dần dần mất giữa muôn vàn đám mây.
Ráng nhìn như vẫn thấy đây,
Tiếng buồn nên đến lúc này vẫn nghe.
Quạ đồng vô ý bay về,
Quà quà kêu réo chẳng hề biết chi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhạn lẻ chẳng ăn uống,
Bay kêu tiếng gọi đàn.
Ai thương thân bóng lẻ,
Mất dần trong mây ngàn.
Cố nhìn như vẫn thấy,
Đau thương còn dư âm.
Quạ đồng thật vô ý,
Thản nhiên kêu râm ran.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn lạc bầy không ăn không uống
Vừa bay vừa cất tiếng gọi đàn
Ai nhìn mà chẳng thương tâm
Bóng hình cô độc chìm trong mây ngàn
Nhìn theo hoài mà còn như thấy
Tiếng kêu buồn còn thoảng đâu đây
Quạ đồng đâu biết lòng này
Bay về kêu réo trên cây om sòm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Nhạn lẻ không ăn uống
Bay kêu tiếng nhớ bầy
Thương thay một ảnh nhạn
Lẫn vào ngàn lớp mây
Nhìn mãi như vẫn thấy
Tiếng sầu vẳng bên tai
Bọn quạ hoang vô ý
Oang oang kêu quấy rầy.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời