11/08/2022 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô nhạn - Hậu phi nhạn
孤雁-後飛雁

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2005 09:30

 

Nguyên tác

孤雁不飲啄,
飛鳴聲念群。
誰憐一片影,
相失萬重雲。
望盡似猶見,
哀多如更聞。
野鴉無意緒,
鳴噪自紛紛。

Phiên âm

Cô nhạn bất ẩm trác,
Phi minh thanh niệm quần.
Thuỳ liên nhất phiến ảnh,
Tương thất vạn trùng vân.
Vọng tận tự do hiện,
Ai đa như cánh văn.
Dã nha vô ý tự,
Minh táo tự phân phân.

Dịch nghĩa

Nhạn lạc bầy không ăn uống,
Vừa bay vừa kêu gọi họp đàn.
Có ai nhìn mà chẳng thương hình ảnh,
Một con nhạn chìm dần vào vạn lớp mây.
Nhìn mãi mà như vẫn thấy bóng nó,
Tiếng kêu sầu thảm như vẫn vẳng bên tai.
Bầy quạ đồng vô tư không biết thương cảm,
Cứ kêu gọi nhau om sòm.

Bản dịch của mailang

Nhạn lẻ chẳng ăn uống,
Bay bay kêu nhớ bầy.
Ai thương một chiếc bóng,
Mất hút theo ngàn mây.
Trông mãi như in dấu,
Tưởng còn vọng, thảm thay.
Qụa đồng hờ hững quá,
Nhốn nháo tiếng kêu dày.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cô nhạn - Hậu phi nhạn