Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 14:52, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/04/2006 06:12

感懷【述懷】

世事悠悠奈老何,
無窮天地入酣歌。
時來屠釣成功易,
運去英雄飲恨多。
致主有懷扶地軸,
洗兵無路挽天河。
國讎未報頭先白,
幾度龍泉戴月磨。

 

Cảm hoài [Thuật hoài]

Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chúa hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.

 

Dịch nghĩa

Sự đời dằng dặc mà ta già rồi, biết làm sao đây!
Trời đất mênh mông thu vào trong cuộc rượu hát nghêu ngao.
Khi gặp thời thì anh hàng thịt, người câu cá cũng dễ lập công,
Nếu thời vận đã qua thì anh hùng cũng chỉ uống hận.
Muốn giúp chúa, ôm hoài bão nâng trục trái đất mà xoay chuyển lại,
Mong rửa sạch giáp binh nhưng không có lối để kéo Ngân Hà xuống.
Thù nước chưa báo được, mà đầu thì đã bạc rồi,
Bao lần mang kiếm Long Tuyền ra mài dưới bóng trăng.


Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Già nhìn cuộc thế biết sao hầy?
Trời đất mênh mông chén rượu đầy.
Bần tiện gặp thời vênh váo nhỉ?
Anh hùng lỡ vận ngậm ngùi hây!
Mộng nâng trái đất xoay vần lại,
Chí kéo Ngân Hà tuột xuống đây.
Thù nước chưa xong đầu đã bạc,
Mang gươm mài mãi dưới trăng nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Việt Phong

Việc đời cuồn cuộn tiếc đã già
Mênh mông trời đất một cuộc ca
Gặp thời đồ tể thành công dễ
Lỡ vận anh hùng nuốt hận đa!
Giúp chúa những mong xoay địa trục
Rửa binh đâu lối rạch ngân hà?
Quốc thù chưa báo đầu đã bạc
Bao đêm mài kiếm dưới trăng tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sự đời dầu dãi sớm già thay
Trời đất vô cùng cất giọng say
Bần tiện gặp thời thêm vểnh mặt
Anh hùng lỡ vận cũng khoanh tay
Những mong giúp chúa xoay thời thế
Đâu ngỡ tan hàng bặt lối mây
Thù nước chưa đền đầu đã bạc
Dưới trăng bao độ tuốt gươm mài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Việc đời dằng dặc biết sao đây!
Trời đất vô cùng một cuộc say.
Hạ tiện gặp thời công lập dễ,
Anh hùng lỡ vận hận nhiều thay!
Muốn nâng trục đất mong phò chúa,
Không lối Ngân Hà rửa sạch mây.
Thù nước chưa xong đầu đã bạc,
Long Tuyền mài nguyệt biết bao ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Việc đời chưa trọn… đã già?
Mênh mông trời đất mà ta say mèm
Gặp thời câu cá cũng nên
Lỡ thời nam tử cũng hèn nhục thân
Mong phò chúa chuyển cuộc trần
Rửa gươm… biết đến sông Ngân lối nào?
Thù chưa trả đã bạc đầu
Bao lần mài kiếm trên đầu trăng treo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Voduonghonglam

Buồn cho thế sự - tuổi già thôi...
Đất rộng trời cao có ngậm ngùi
Vận đến tiểu nhân mừng đắc chí?
Thời đi quân tử hận buồn trôi...
Phò vua những muốn xoay thành quách
Rửa giáp khôn mong kéo nước trời
Đầu bạc quốc thù còn chửa trả
Gươm mài mấy độ bóng trăng soi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Thế sự hỗn mang, tuổi chất chồng
Say ca giữa vũ trụ mênh mông
Gặp thời kẻ mọn nên khanh tướng
Lỡ vận người hùng uổng sức công
Phò chúa những mong xoay thế cuộc
Luyện binh nào cứu được non sông
Quốc thù chưa trả đầu sương trắng
Kiếm báu ta mài dưới nguyệt chong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]