瑤瑟怨

冰簟銀床夢不成,
碧天如水夜雲輕。
雁聲遠過瀟湘去,
十二樓中月自明。

 

Dao sắt oán

Băng điệm ngân sàng mộng bất thành,
Bích thiên như thuỷ, dạ vân khinh.
Nhạn thanh viễn quá Tiêu Tương khứ,
Thập nhị lâu trung nguyệt tự minh.

 

Dịch nghĩa

Chiếu băng, giường bạc, mộng không thành
Trời xanh như nước, mây đêm mỏng nhẹ
Tiếng nhạn xa đã bay qua Tiêu Tương
Trong khoảng mười hai lầu, một vầng trăng tự sáng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiếu băng, giường bạc, mộng không thành
Mỏng nhẹ mây đêm, trời nước xanh
Qua khỏi Tiêu Tương, tiếng nhạn đuối
Mười hai lầu vắng, một vầng trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Giường bạc, chiếu băng tan mộng ước
Trời xanh như nước mây đêm vương
Nhạn xa đã quá Tiêu Tương
Mười hai lầu nhốt trăng buông tơ vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chiếu băng giường bạc, mộng khôn bày,
Trời nước xanh màu, đêm nhẹ mây.
Tiếng nhạn Tiêu Tương thăm thẳm vọng,
Mười hai lầu sáng ánh trăng đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Lạnh lẽo chiếu giường mộng chẳng thành,
Đêm khuya trời biếc mây thênh thênh.
Tiêu Tương đà khuất, nhạn văng vẳng,
Thập nhị lầu trăng tự sáng thanh !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thao thức giường ngà trải nệm băng,
Trời xanh như nước, tối mây dăng.
Tiếng nhàn xa vượt Tiêu Tương mất,
Vằng vặc mười lầu ngợp ánh trăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chiếu giường, mộng vẫn không thành,
Trời xanh, mây lướt đi nhanh đêm trường.
Nhạn kêu xa, vượt Tiêu Tương,
Mười hai lầu gác, trăng thường sáng soi...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chìếu băng giường bạc mộng tan
Trời xanh như nước, mây đan cuối trời
Tiêu Tương tiếng nhạn xa rồi
Mười hai cung vẫn sáng ngời ánh trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Giường chiếu lạnh canh khuya chằn chọc
Đêm biếc xanh như nước mây trôi
Tiêu Tương tiếng nhạn ngang trời
Mười hai lầu vắng sáng ngời ánh trăng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giường bạc chiếu băng mộng chẳng thành
Trời xanh như nước đêm mây thanh
Tiêu Tương nhạn vượt xa xôi tiếng
Trăng sáng mọi lầu sáng tự mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiếu băng, giường bạc mộng không thành
Lướt nhẹ mây đêm, trời nước xanh
Tiếng nhạn Tiêu Tương xa vọng đến
Mười hai lầu sáng một vầng trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối