20/05/2024 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dao sắt oán
瑤瑟怨

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 10:56

 

Nguyên tác

冰簟銀床夢不成,
碧天如水夜雲輕。
雁聲遠過瀟湘去,
十二樓中月自明。

Phiên âm

Băng điệm ngân sàng mộng bất thành,
Bích thiên như thuỷ, dạ vân khinh.
Nhạn thanh viễn quá Tiêu Tương[1] khứ,
Thập nhị lâu[2] trung nguyệt tự minh.

Dịch nghĩa

Chiếu băng, giường bạc, mộng không thành
Trời xanh như nước, mây đêm mỏng nhẹ
Tiếng nhạn xa đã bay qua Tiêu Tương
Trong khoảng mười hai lầu, một vầng trăng tự sáng.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Chiếu băng, giường bạc, mộng không thành
Mỏng nhẹ mây đêm, trời nước xanh
Qua khỏi Tiêu Tương, tiếng nhạn đuối
Mười hai lầu vắng, một vầng trăng.
[1] Sông Tiêu và sông Tương chảy vào Động Đình hồ ở Hồ Nam.
[2] Hoàng Đế xây mười hai lầu đón thần tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Dao sắt oán