清平樂其二

金風細細,
葉葉梧桐墜。
綠酒初嘗人易醉,
一枕小窗濃睡。

紫薇朱槿初殘,
斜陽卻照欄杆。
雙燕欲歸時節,
銀屏昨夜微寒。

 

Thanh bình nhạc kỳ 2

Kim phong tế tế,
Diệp diệp ngô đồng truỵ.
Lục tửu sơ thường nhân dị tuý,
Nhất chẩm tiểu song nùng thuỵ.

Tử vi chu cẩn sơ tàn,
Tà dương khước chiếu lan can.
Song yến dục quy thời tiết,
Ngân bình tạc dạ vi hàn.

 

Dịch nghĩa

Gió thu thổi vi vu,
Ngô đồng lá lá rụng.
Rượu lục người mới uống dễ say,
Gối đầu gần cửa sổ ngủ vùi.

Hoa tử vi và hoa dâm bụt đã tàn,
Ánh nắng xiên chiếu vào lan can.
Đã đến mùa chim én từng đôi muốn bay về tổ,
Tấm bình phong đêm qua thấm hơi lạnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Gió vàng vi vút,
Lá lá ngô đồng trút.
Rượu sánh mềm môi dễ say tít,
Tựa gối bên song ngủ miết.

Tử vi chu cẩn vừa tàn,
Tà dương rọi chiếu lan can.
Đôi yến sắp về thời tiết,
Ngân bình đã chớm đêm hàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của bangnu999

Gió vàng heo hắt
Từng lá ngô đồng rớt
Nhấp chút rượu xanh đà lướt khướt
Kê gối lên song ngon giấc

Tử vi dâm bụt hoa tàn
Nắng chiều lại chiếu xiên ngang
Đến lúc én đôi về tổ
Đêm qua màn bạc se hàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Gió thu vi vút;
Lá lá ngô đồng trút.
Mới nhấp chén xanh say đã khướt,
Ngả gối trước song giấc ngọt.

Tường vi dâm bụt hoa tàn;
Tà dương lại rọi lan can.
Đã thuở én về nam hết,
Đêm qua lạnh chớm qua màn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời