Gác nhỏ buông rèm yến lượn qua
Hồng rơi từng cánh trước sân nhà
Soi nước lan can phai mờ ảnh

Thoáng mưa rèm động gió đu đưa
Tí tách lá sen từng giọt đổ
Người đi vò cạn nhớ bâng quơ

tửu tận tình do tại